Meniu Uždaryti

2020 metų duomenis apie savo veiklą ir praėjusiais metais rodytus scenos meno kūrinius pateikė 39 teatrai, trupės, prodiusavimo organizacijos ir kitos scenos meno organizacijos. Tai – apie pusė teatro, šokio ir cirko organizacijų, 2019 metais rodžiusių savo kūrinius. Šioje skiltyje pateikiama detali informacija apie pasirodymus. Bendrus scenos meno srities rodiklius rasite skyrelyje Bendra srities suvestinė.

  1. Žemėlapis. Scenos meno kūriniai (spektakliai) Lietuvos vietovėse
  1. Žemėlapis. Scenos meno renginiai (pasirodymai) Lietuvos vietovėse
  1. Žemėlapis. Pasirodymai gyventojų skaičiui Lietuvos savivaldybėse

> LENTELĖ 61. Informacija apie pasirodymus Lietuvoje 2019 metais